RCA

 

Ce este asigurarea obligatorie RCA?

Asigurarea de raspundere civila auto (RCA) este o asigurare prin care tertii prejudiciati in urma unui accident auto, produs din vina conducatorului auto asigurat, primesc despagubiri pentru daunele materiale si/sau vatamarile corporale suferite.

Asigurarea de raspundere civila auto este fundamental diferita de asigurarea tip Casco, aceasta din urma fiind o asigurare facultativa prin care persoana care primeste despagubiri pentru daunele produse autovehicului sau este asiguratul, si nu un tert.

Prin urmare, asigurarea RCA este foarte importanta si in cazul cand proprietarul unui autovehicul a incheiat o asigurare tip Casco pentru avarii din propria vina si furt.

De ce este obligatorie?

Toti proprietarii de autovehicule trebuie obligatoriu sa incheie o asigurare de raspundere civila auto (RCA) si sa plateasca toate primele de asigurare aferente.

Scopul acestei asigurari este ca cel pagubit sa primeasca obligatoriu despagubiri pentru daunele suferite, independent de situatia materiala a celui care a produs paguba (cu alte cuvinte chiar daca cel care a produs paguba ar putea sau nu sa plateasca despagubiri.)

In acest fel, asigurarea de raspundere civila auto este in interesul tertului pagubit, dar si in interesul celui care a produs paguba.

Trebuie remarcat ca s-ar putea intampla ca, doar dintr-o mica neatentie, un conducator auto sa produca pagube celui pe care l-a accidentat evaluate la o suma considerabila, suma care i-ar afecta considerabil bugetul.

Cum se poate incheia asigurarea RCA?

In cazul in care dumneavoastra cumparati un autovehicul nou, asigurarea RCA se poate incheia chiar la vanzator, cu reprezentantul asiguratorului autorizat, si este chiar recomandabil sa faceti asa pentru ca asigurarea intra in vigoare imediat, dumneavoastra fiind asigurat chiar si pe parcursul primului drum efectuat.

Daca autovehiculul este dobandit in regim de leasing, caz in care proprietarul este societatea de leasing, obligatia incheierii RCA revine acestuia din urma.

Daca achizitionati un autovehicul second hand, nu uitati ca asigurarea RCA a proprietarului initial (vânzator) inceteaza in momentul intrarii in vigoare a contractului de vanzare-cumparare. Cu alte cuvinte asigurarea RCA anterioara nu se mosteneste de catre noul proprietar (cumparator). Din aceasta cauza este recomandabil sa incheiati imediat asigurarea RCA proprie, astfel incat sa fiti asigurat din prima clipa de cand ati dobandit noul autovehicul. Politia nu elibereaza numar provizoriu pana cand noul proprietar nu dovedeste ca are asigurare RCA.

Cum se incheie contractul?

Puteti incheia contractul de asigurare RCA cu oricare din societatile de asigurare autorizate in acest sens. La incheierea contractului si plata primei de asigurare – pe o perioada de 6 sau 12 luni in functie de optiunea dvs. - vi se va elibera o polita de asigurare care atesta plata primei si perioada de valabilitate. Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24 a ultimei zile inscrise pe polita, deci aveti in vedere faptul ca polita de asigurare trebuie reinnoita la expirare, prin plata primei aferente perioadei urmatoare pentru care optati. In caz contrar, retineti faptul ca deveniti neasigurat, iar daca produceti un accident in perioada in care asigurarea RCA si-a pierdut valabilitatea sunteti direct raspunzator pentru consecintele legale si materiale produse.

Daca, la expirarea politei, decideti sa schimbati societatea de asigurare, o puteti face. Sa aveti in vedere obligatia pe care dvs. o aveti de a notifica asiguratorul cu care doriti sa incetati relatia contractuala despre intentia dvs. de a denunta asigurarea RCA, cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea asigurarii.

Contractul RCA inceteaza si in situatia cand autovehiculul a fost instrainat si ar fi de dorit ca cel care vinde sa atraga atentia cumparatorului ca valabilitatea asigurarii RCA vechi a incetat si este necesara incheierea unei asigurari RCA noi de catre noul proprietar. Proprietarul vanzator are dreptul sa primeasca inapoi de la asiguratorul RCA partea din prima platita in avans aferenta perioadei ramase pana la expirarea valabilitatii asigurarii. Pentru a recupera aceasta suma, el trebuie sa se adreseze asiguratorului si sa prezinte contractul de vanzare-cumparare.

Orice vigneta valabila din 2012 trebuie sa poarte o serie si un numar, iar aceste elemente de siguranta trebuie precizate si pe polita de asigurare RCA (document care este inseriat si poarta, de asemenea, un numar).

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a hotarat ca, incepand cu 1 ianuarie 2010, emiterea politelor de asigurare RCA să se faca in sistem electronic.

Potrivit normelor, emiterea electronica este definita ca fiind subscrierea politei RCA simultan cu inregistrarea si stocarea instantanee in sistemul informatic al asiguratorului a datelor cuprinse in polita.

 

Aceasta inseamna ca asiguratorul preia datele necesare a fi inscrise in polita direct in sistemul informatic și va elibera polita asiguratului din sistemul informatic. Asiguratorul va tipari polita pe hartie jumatate alba, jumatate verde si va inmana totodata asiguratului și vigneta pe care acesta din urmă are obligatia sa o aplice pe parbriz.

Cand incepe raspunderea asiguratorului RCA?

-   din ziua urmatoare celei in care expira valabilitatea politei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care isi incheie asigurare in ultima zi de valabilitate a acesteia.

-   din ziua urmatoare celei in care s-a incheiat polita de asigurare, pentru cei care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabila la data incheierii asigurarii.

-   din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii vehiculului, in cazul vehiculelor comercilizate care urmeaza a fi inmatriculate.

Cand inceteaza raspunderea asiguratorului RCA?
  • la ora 24 a ultimei zile inscrise pe polita de asigurare, in situatia in care aceasta trebuie reinnoita la expirare, prin plata primei eferente perioadei urmatoare. In cazul in care nu se reinnoieste polita de asigurare, deveniti nesigurat, iar in cazul producerii unui eveniment rutier, sunteti raspunzator din punct de vedere legal si material pentru consecintele produse.
  • in cazul autovehiculelor pentru care se transmite dreptul de proprietate noului proprietar in perioada de asigurare prin incetarea contractelor de leasing, asigurararile obligatorii RCA raman valabile pana la expirarea perioadei inscrise in documentele de asigurare, fara a se modifica prima de asigurare, daca:

                  - noii proprietari sunt trecuti in documentele de asiguare in calitate de utilizatori;

                  - asiguratorul a incasat integral prima de asigurare eferenta perioadei de valabilitate; 

Care sunt limitele de raspundere ale asiguratorului RCA?

Despagubirile platite de o societate de asigurare unui tert pagubit intr-un accident auto, in baza asigurarii RCA incheiata pentru autovehiculul care a produs accidentul, nu vor depasi valoarea prejudiciilor cauzate si nici limitele maxime (limitele de raspundere) la care s-a angajat asiguratorul. Aceasta înseamna ca, in situatia in care valoarea daunei depaseste limitele la care asiguratorul s-a angajat in schimbul primei de asigurare platite, diferenta nu este acoperita de catre societatea de asigurare.

Asiguratorii RCA au obligatia de a stabili limite de raspundere (de despagubire), care nu pot fi mai mici decat limitele prevazute de normele in vigoare emise de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Limitele de despagubire stabilite prin norme de către Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sunt urmatoarele:

a) pentru pagubele materiale produse in unul si acelasi accident,indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse in anul 2010, la un nivel de 500.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

Pentru accidente produse în anul 2011, limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de 750.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

Pentru accidente produse in anul 2012, limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei;

b)pentru vatamări corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileşte, pentru accidente produse in anul 2010, la un nivel de 2.500.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

Pentru accidente produse în anul 2011, limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de 3.500.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

Pentru accidente produse în anul 2012, limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

In cazul in care in unul si acelasi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane si valoarea totala a prejudiciilor depaseste limitele de despagubire specificate în polita RCA, despagubirea va fi stabilita in functie de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiecarei persoane indreptatite la despagubire pentru prejudiciile suferite in acelasi accident.

Despagubirile platite de o societate de asigurare unui tert pagubit intr-un accident auto, in baza asigurarii RCA incheiata pentru vehiculul care a produs accidentul, nu vor depași valoarea prejudiciilor cauzate si nici limitele maxime (limitele de raspundere) la care s-a angajat asiguratorul. Aceasta inseamna ca, in situatia in care valoarea daunei depaseste limitele la care asiguratorul s-a angajat in schimbul primei de asigurare platite, diferenta nu este acoperita de catre asigurator.

 

Cum se face plata primelor de asigurare?

Tarifele de prime practicate pentru asigurarea obligatorie RCA difera de la o societate la alta societate si, în mod obligatoriu, sunt publicate pe site-urile acestora.

Societatile de asigurare isi stabilesc propriile tarife de prima RCA si notifica apoi Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu privire la tarifele stabilite. Tarifele de prima sunt astfel stabilite incat sa permita acoperirea integrala a tuturor obligatiilor ce rezulta din emiterea acestor polite.

Asiguratorii RCA stabilesc tarifele de prima pentru fiecare categorie de vehicul in baza unor calcule actuariale, care utilizeaza informatii detinute despre propriul portofoliu. Astfel, asiguratorii stabilesc tarife diferentiate in functie de profilul clientului: varsta asiguratului, domiciliul, tipul vehiculului, daunalitatea inregistrata etc.

La tarifele afisate, societatile de asigurare pot aplica niste coeficienti proprii de corectie (reducere sau majorare a primei) in functie de asigurat.

Analizati cu atentie ofertele de pret pentru a lua in calcul toate datele existente. 

 

Ce se intampla daca nu-mi inchei asigurarea obligatorie RCA?

Daca sunteti proprietar de autovehicul si nu incheiati asigurarea obligatorie RCA sau nu o mentineti in valabilitate in mod continuu, prin plata primelor de asigurare, savarsiti o contraventie si, prin urmare, sunteti pasibil de amenda de la 1000 RON la 2000 RON si retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii – contraventie care se constata de catre personalul Politiei.Din punct de vedere legal, un autovehicul a carui inmatriculare este suspendata nu poate fi utilizat pe drumurile publice, in caz contrar proprietarul acestuia fiind pasibil de o amenda cuprinsa intre 3000 si 5000 RON.

De asemenea, in temeiul Ordonantei de urgenta nr.189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.432/2006, calitatea de neasigurat RCA poate fi constatata si prin compararea de catre DRPCIV - Ministerul Administratiei si Internelor a parcului de vehicule inmatriculate cu baza de date la nivel national privind asigurarile RCA valabile (CEDAM). Intr-o astfel de  situatie, urmeaza sa primiti o instiintare din partea organelor competente– personalul Politiei Rutiere - prin care vi se va aduce la cunostinta calitatea de neasigurat si, daca in termenul prevazut  de reglementarile in vigoare, nu faceti dovada incheierii asigurarii RCA, inmatricularea vehiculului pe care il detineti va fi suspendata din oficiu.

In plus, in situatia in care provocati un accident si nu detineti o asigurare RCA valabila, persoana pe care ati prejudiciat-o este indreptatita sa solicite despagubiri fie direct de la dvs. (pe cale amiabila sau urmare a unei decizii judecatoresti), fie indirect apeland la Fondul de protectie a victimelor strazii (care are dreptul sa recupereze de la dvs. despagubirea platita tertului pe care l-ati pagubit).

 

Cum pot fi controlat?

In cazul controalelor efectuate de catre autoritatile abilitate, dovada faptului ca aveti o asigurare RCA se face cu urmatoarele documente:

  • polita de asigurare RCA emisa de asigurator, pentru perioada de valabilitate inscrisa, precum si cu vigneta aplicata pe parbrizul vehiculului, in exteriorul acestora. (pentru vehiculelele inmatriculate/inregistrate in Romania).
  • documentul international de asigurare.
  • documentele internationale de asigurare de raspundere civila a vehiculelor, eliberate de asiguratori RCA din strainatate, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in acestea, sau polita de asigurare de frontiera pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in afara Spatiului Economic European si a Confederatiei Elvetiene.

Dovedirea faptului ca aveti o asigurare RCA se face cu polita de asigurare si ultimul document de plata (chitanta sau OP vizat de banca), care dovedeste ca ati achitat primele de asigurare scadente. Aceste documente trebuie sa le aveti in permanenta asupra dumneavoastra pentru ca autoritatile competente pot sa le ceara. In plus, pentru politele emise cu incepere din acest an, asiguratorul va elibera si o vigneta, care va fi aplicata pe parbrizul autovehicului pe care il detineti si care va indica perioada de valabilitate a asigurarii RCA.

Aceste documente (polita si chitanta/OP) va sunt necesare si la inscrierea autovehiculului in circulatie, la schimbarea numarului de inmatriculare a autovehiculului si la inspectia tehnica periodica a autovehiculului.

Prin infiintarea sistemului informatic unic de evidenta a tuturor asigurarilor RCA, asiguratorii transmit situatia exacta a tuturor contractelor de asigurare si a platilor primelor de asigurare care poate fi comparata cu situatia la zi a autovehiculelor inmatriculate, si exista lista completa a autovehiculelor neasigurate RCA.

 

Ce trebuie facut dupa producerea daunei?

Dacă ati fost pagubit in urma unui accident produs de un vehicul, trebuie sa va adresati asiguratorului celui care este vinovat de producerea daunei, cu procesul-verbal de constatare de la Politie sau, dupa caz, cu exemplarul formularului ”Constatare amiabila”.

In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificările si completarile ulterioare, pentru evenimentele in care au fost implicate doua vehicule din care au rezultat numai prejudicii materiale, avizarea societatilor din domeniul asigurarilor se poate face si in baza formularului Constatare amiabila de accident.

Utilizarea formularului Constatare amiabila de accident se realizeaza de catre cei doi conducatori auto numai atunci cand exista un acord comun de vointa. La completarea acestui formular, se impune mare atentie la inregistrarea corecta a tuturor rubricilor din continut.

Formularul Constatare amiabila de accident contine informatii privind data si locul producerii accidentului, datele de identificare ale conducatorilor auto implicati, ale proprietarilor vehiculelor implicate, datele vehiculelor implicate si ale propriilor societati de asigurare RCA, precum si informatii privind circumstantele producerii accidentului.

Pentru deschiderea dosarului de dauna va puteti adresa oricarei unitati teritoriale a asiguratorului respectiv, indiferent de unitatea care a emis polita.

De retinut faptul ca partea pagubita are dreptul de a solicita despagubiri pentru prejudiciile produse vehiculului si inainte de efectuarea reparatiei acestuia. Asiguratorul RCA are obligatia de a stabili cuantumul despagubirii la valoarea preturilor practicate de catre unitatile de specialitate sau prevazute in cataloagele de specialitate astfel incat despagubirea primita sa-i permita pagubitului efectuarea reparatiilor.

De asemenea, reamintim faptul ca, in orice situatie, pagubitii au posibilitatea de a efectua reparatia la orice unitate reparatoare doresc, indiferent daca aceasta se afla sau nu pe lista service-urilor cu care societatea de asigurare are incheiate conventii de colaborare.

Asiguratorul RCA are obligatia de a efectua plata dosarelor de dauna, in maxim 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii raspunderii si cuantificarii daunei.

Daca asiguratorul RCA are suspiciuni intemeiate cu privire la modul de producere a accidentului, are obligatia de a comunica in scris asiguratului si pagubitului, in termen de 10 zile de la data avizarii daunei, intentia de a desfasura investigatii. Aceste investigatii nu pot dura mai mult de 3 luni de la data avizarii daunei. Asiguratorii RCA au dreptul sa efectueze propriile investigatii indiferent daca accidentul a fost protocolat prin Proces verbal al Politiei sau prin formularul Constatare amiabila de accident.

In situatia in care ati fost pagubit in urma unui accident produs de un vehicul asigurat dar inmatriculat in strainatate, va puteti adresa Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania pentru asistenta.

In situatia in care cel vinovat de producerea daunei nu detine o asigurare obligatorie RCA valabila la data producerii accidentului sau nu a fost identificat, va recomandam sa va adresati Fondului de Protectie a Victimelor Strazii.

Despagubirile acordate tertului prejudiciat din acest Fond acopera:

- daunele materiale, cat și vatamarile corporale –daca cel vinovat de producerea accidentului nu detine o asigurare obligatorie RCA (urmand ca Fondul sa isi recupereze banii de la persoana vinovata);

-  numai vatamarile corporale – daca cel vinovat de producerea accidentului a ramas neidentificat.

RecuperareDaune.ro (C) 2012 Toate drepturile rezervate